Mistrovské klavíry a pianina KAŠPAR

Jakého nástroje se vyvarovat?

ZÁSADNĚ NEKUPUJTE piana S HORNÍMI DUSÍTKY a VÍDEŇSKÁ KŘÍDLA !!!

 • nevyrovnaný a obtížně zvladatelný úhoz
 • část tónů zní nevyrovnaně, nejistě, nebo nepříjemně
 • mechanika pracuje pomalu a nepřesně
 • špinavé a neudržované piano
 • hluchý a falešný tón
 • piana se zastaralou konstrukcí
 • po požáru, nebo povodni
 • po neodborné opravě
 

ELEKTRICKÉ PIANO ?   Elektrická piana nabízejí dobrý kompromis mezi zvukem a přenosností. Nenahradí úhoz a zvuk akustického piana, ani jeho mechanickou přesnost a citlivost.
"Mechanika elektrického piana je nedokonalá náhražka, která omezuje možnosti hráče."

Z ČEHO SE SKLÁDÁ AKUSTICKÉ PIANO ?   K výrobě klavíru se používá 8 druhů dřeva z různých částí světa. Skládá se až z 12.000 drobných součástí, z toho cca 700 šroubků a pružinek. Litinový pancíř spojuje 220-243 strun, které ho namáhají tahem až 20 tun.

ÚDRŽBA:   Bez pravidelné údržby i ten nejlepší klavír bude pouze podprůměrným nástrojem!

LADĚNÍ:   Piano je navrženo tak, aby znělo nejlépe, když je naladěno na 440Hz. Když piano není pravidelně laděno, ovlivní to nejen tón piana, ale rovněž ohrožuje i cvičení sluchu pianisty.

SEŘÍZENÍ:   Neseřízené piano nejenže hraje špatně, ale může se také zkracovat jeho životnost. Dochází ke zbytečnému a nerovnoměrnému opotřebování. Mechaniky začne být hlučná a kladívka se vytloukají. Neseřízenou mechanikou si kazíte techniku hry - hráč si zvykne a přizpůsobí techniku hry mechanice.

JAK ČASTO PIANO POTŘEBUJE SEŘÍZENÍ ?   Většina pian potřebuje seřízení během šesti měsíců po koupi. Domácí piano potřebuje seřízení každých pět let. Piano používané denně by mělo být seřízeno každý rok.

ŽIVOTNOST PIANA:   Na rozdíl od houslí piano léty jen chátrá! Pravděpodobná délka života piana je nejvíc ovlivněna tím, jak o něj majitel pečuje. Četnost užívání a kvalita údržby, které se pianu dostává, spolu s klimatickými podmínkami přispívá nejen k tomu, jak dlouho piano vydrží, ale i jak dobře bude hrát. 

VHODNÉ PROSTŘEDÍ NA PIANO:   Když je piano vystaveno extrémním změnám vlhkosti, vznikají problémy v mechanice, klaviatuře a ozvučné skříni. Když dřevěné části nabobtnávají, vyvíjejí tlak na šrouby, které je drží; když pak vysychají, smršťují se a šrouby se uvolňují. Části mechaniky tak začnou být hlučné, čímž dochází k nerovnoměrnému opotřebování, které další seřízení nemůže vyrovnat. Chcete-li se vyhnout problémům, měli byste udržovat vlhkost na 42%. Nikdy by neměla klesnout pod 35%, nebo stoupnout nad 65%. 

VODA A KYTKY NA PIANO NEPATŘÍ !   Nikdy do blízkosti piana nestavte nádoby s vodou, protože rozlitá voda zanechá na laku skvrny a může způsobit i odchlípnutí dýhy. 

SLUNCE:   Nenechávejte piano na místě, kde by bylo vystaveno přímému slunečnímu světlu. Povrch pak rychle stárne a barva vybledne.  
 
 
Kvalitu nástroje poznáte podle jeho zvučnosti, zbarvení tónu a přesné funkce klaviatury. 
 
 
 • jak piano bylo chráněno proti vlhkosti (napoví koroze strun, ladicích kolíků a šroubů)
 • plst kladívek a dusítek (napadení moly, myši)
 • pevnost zavěšení dílků mechaniky (prstem zahýbat kladívkem do stran)
 • jak bylo piano udržované (prach v mechanice, špinavé klávesy, apod.)
 
 
 • citlivý a vyrovnaný úhoz, stejný po celé dynamické škále
 • tónově vyrovnaný zvuk v celém rozsahu

Aby mohl být posouzen opravdový zvuk piana, musí být nástroj přesně naladěn. Čím větší je piano, tím plnější je jeho tón a širší jeho dynamické spektrum. Nejpřesněji posoudíte vyváženost piana, když hrajete nejtišeji. 

Klaviatura by měla prstům klást určitý odpor, když je úhoz příliš lehký, mechanika se špatně ovládá. 

Při výběru piana si prohlédněte úroveň řemeslného zpracování. 

Vysoká cena ne vždy znamená vysokou kvalitu a i to nejlevnější piano může vypdat překvapivě dobře. 
 
Záruka našich nástrojů

Na naše nástroje dáváme záruku 2 roky. Doporučujeme pravidelnou údržbu a použití našeho autorizovaného servisu. Do záruky se vztahují vady, které vzniknou použitím vadného materiálu, nebo špatnou konstrukcí. Uplatnění reklamace je možné pouze v místě nákupu výrobku. Vzhledem k problematické manipulaci klavíru, na Vaše přání nabízíme řešení reklamace přímo u Vás, ale v takové případě jdou dopravní a cestovní výlohy na účet kupujícího. Samozřejmě, volba je Vaše.

Do záruky se nevztahují škody způsobené vlhkem, nebo extrémním suchem. Ladění, seřízení, mazání a intonace nástroje, nebo-li "běžná údržba", za kterou je odpovědný Váš ladič, také nespadá do záručních oprav. Můžete si tuto službu u náís objednat, ale jedná se o placenou službu.  
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 KAŠPAR Piano s.r.o. | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart