Mistrovské klavíry a pianina KAŠPAR

Odstoupení od smouvy_VZOR                                                                                                                                                                             Jméno a příjmení,

trvalé bydliště

LKK s.r.o.

Havlíčkova 267

517 24 Borohrádek

                                                                                                                                                                                                           V ............................ dne.................Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy


Prostřednictvím www.filament-pm.cz byla dne ............................................ provedena objednávka následujícího zboží:-

-

-Zboží bylo převzato dne ..................................................... .Tímto odstupuji v souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, od výše uvedené kupní smlouvy a zasílám Vám zpět předmět plnění.


Žádám o poukázání uhrazené kupní ceny na bankovní účet vedený pod číslem ........................................................................................................................................... .

 

                                                                                                                                                                              .....................................................................

                                                                                                                                                                                      (vlastnoruční podpis)Přílohy: Kopie kupního dokladu

designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 KAŠPAR Piano s.r.o. | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart